Author Archives

Dursun Yıldız

Su Politikaları Uzmanı

Dursun Yıldız’ın  TEMA Ankara Söyleşisi: Su’yu daha iyi yönetmek için geç kalıyoruz  

26 Ocak 2023 Su Politikaları Derneği başkanı ve TEMA Bilim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız 25 Ocak 2023 tarihinde TEMA Ankara il temsilciliğinde bir söyleşi etkinliğinde Kuraklık ve İklim değişikliği konusunu ele aldı Söyleşinin başında TEMA Vakfı’nın kurucularından  Yaprak Dede olarak anılan Nihat Gökyiğit’in aynı gün vefat etmesi nedeniyle […]

Su Politikaları Derneği   “Güçlendirme bu proje ile  olmaz” demişti. Melen Barajı’nın Güçlendirme Projesi Revize Ediliyor !

26 Ocak 2023 İstanbul‘a su sağlamak amacıyla 1990 yılında Bakanlar Kurulu kararı alınarak geliştirilen Melen Barajı’nın projeleri, DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı. 2012 yılında inşaatına başlandı. 2016 tarihinde de bitirilmesi planlanıyordu, ancak baraj gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluşması nedeniyle proje revize edildi. Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan […]

Su Politikaları Derneği’nden Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’nin Yol Haritası önerisi

Dursun Yıldız Hidropolitik Akademi Direktörü Hazırlıkları yürütülen Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ülkemizin su kaynaklarının tüm kullanım alanlarında en verimli bir şekilde kullanılmasına ve mevcut tüketim alışkanlıklarının olumlu yönde değişimine çok önemli  katkılarda bulunacaktır. Bu kapsamda  yapılacak olan çalışmaların düşünsel ve kurumsal kapasite oluşturma gibi iki temel eksende yürütülmesinde […]

Su Politikaları Derneği, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Su Verimliliği Seferberliği  İstişare toplantısına katıldı

19 01 2023 19 Ocak 2023  tarihinde çevrimiçi olarak düzenlene toplantıya SYGM’ünün davet ettiği sivil toplum kuruluşlarından 12 temsilci katıldı. Toplantı  için STK’lara aşağıdaki davet yazısı gönderildi Bildiğiniz üzere, Genel Müdürlüğümüz tarafından içme-kullanma suyu, tarım ve sanayi başta olmak üzere yüksek su tüketimine sahip sektörlerde ve bireysel kullanımlarda […]

TBMM İklim ve Su Yönetimi Araştırma Komisyonu’nun Raporu:Su konusundaki  yasal düzenlemeler yapılsın

12 Ocak 2023 TBMM ‘de İklim değişikliğinin etkileri ve suyun verimli kullanılması konusunda ilki 2008 yılında ikincisi de 2021 yılında olmak üzere son 15 yılda iki adet  araştırma komisyonu kurularak Meclis Araştırması yapıldı ve Raporları yayınlandı Bunlardan 2008 yılında kurulan komisyon Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir […]

BÜYÜKŞEHİR SU İDARELERİ  “SU 4.0’a” GEÇMELİ   

Dursun Yıldız Hidropolitik Akademi Direktörü 12 Ocak 2023 30 Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri Türkiye nüfusunun % 78’ine  su temini ve atıksu uzaklaştırma ,nehir yatağı ıslahı,yağmursuyu toplama ve uzaklaştırma hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda toplam nüfusumuzun yaklaşık dörtte üçünün  yaşadığı  bu illerimizin  su hizmetleri yönetiminin […]

Su’da Kamu Hizmeti riske girebilir. Büyük Kentlerin  Su Yönetiminde önemli düzenlemeler gerekli  

Dursun Yıldız Hidropolitik Akademi Direktörü 8 Ocak 2022 Ülkemizin nüfusunun %75’inden fazlasına hizmet götüren Su ve Kanalizasyon İdareleri, 30 büyükşehirde kayıp sudan, abone hizmetlerine, içme suyu arıtmadan, atık suyun geri dönüşümüne,yağmur suyu toplama ve uzaklaştırmadan dere yatağı ıslahına  kadar geniş bir hizmet yelpazesine icracı kuruluşlar olarak su hizmetleri […]

Su Yönetimimizin Eksik Yanları ve Yeniden Yapılanma İhtiyacı

Dursun Yıldız Hidropolitik Akademi Direktörü 6 Ocak 2022 Dünyada su güvenliği, uzun zamandır enerji güvenliği, gıda güvenliği ve çevre güvenliği politikalarıyla birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Çünkü aralarındaki bağlantı artmıştır. Bu nedenle Türkiye’de su yönetiminin önündeki yasal, kurumsal, idari sorunlar sadece su sektörünü değil aynı zamanda  diğer sektörleri de […]

Şehir selleri artıyor. “Yağmur suları kimin görevi ? ”   belirsizliği sürüyor !

Dursun Yıldız Hidropolitik Akademi Direktörü 4 Ocak 2023 Türkiye’de, kent nüfusunun hızla artması ve yerleşim alanlarının genişlemesi ,iklim değişikliği ,artan kirlilik gibi hususlar, su ve atıksu yönetimi ile yağmur suyu uzaklaştırılması gibi bazı hizmetlerin sunumunun yasal ve kurumsal açıdan yeniden ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle iklim değişikliği  Türkiye […]

Şu Fırat’ın Suyu

ÖN SÖZ Tarihi insanlık tarihi kadar eski ve ilk çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası olan çok renkli ve çok kültürlü bir bölgenin sularıdır Dicle ve Fırat… Semavi dinlerin tümüne ev sahipliği yapması nedeniyle tarih boyunca dini olduğu kadar siyasi, ticari ve stratejik öneme sahip bir coğrafyanın sularının […]

Toprak Su Enerji

Toplum için, Bilgi ile

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

thechangingpalette

where the arts meet and are forever changing

Images by T.Dashfield Photography

The camera gave me an incredible freedom. It gave me the ability to parade through the world and look at people and things very, very closely. Carrie Mae Weems