Ana Sayfa

48 Yeni Gıda Jeopolitiği Şekilleniyor ! Yabancı ülkelerde toprak alımı veya kiralanması hızlandı !      Dursun Yıldız -14/12 /2016 Giriş Bazı Devletler çeşitli yöntemlerle farklı ülklerde yeni topraklar ediniyor.Yerel halk bu kaynaklardan yoksun kalıyor. Böylece kaynak paylaşımı rekabeti içinde yeni bir gıda jeopolitiği oluşuyor.BM Raporları Gelişmekte olan ülkelerdeki tarım ve gıda üretimine yönelik yabancı sermaye akışında önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor Dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde milyonlarca hektarlık tarım arazisi kiralayarak gıda ürünlerine yatırım yapıyor.İklimsel değişiminin yarattığı belirsizlik bu paylaşım rekabetini keskinleştiriyor Bazı Devletler çeşitli yöntemlerle farklı ülklerde yeni topraklar ediniyor.Yerel halk bu kaynaklardan yoksun kalıyor. Böylece kaynak paylaşımı rekabeti içinde yeni bir gıda jeopolitiği oluşuyor.BM Raporları Gelişmekte olan ülkelerdeki tarım ve gıda üretimine yönelik yabancı sermaye akışında önemli artışlar olduğunu ortaya koyuyor.Dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri Afrika, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde milyonlarca hektarlık tarım arazisi kiralayarak gıda ürünlerine yatırım yapıyor.İklimsel değişiminin yarattığı belirsizlik bu paylaşım rekabetini keskinleştiriyor 46 Dünyada Durum Geçen 10 yıl içinde ikiye katlanan küresel gıda fiyatlarının  gelecek 10 yılda yine ikiye katlanabileceği öngörüsü ,iklim değişiminin tarımsal üretime olumsuz etkisi ile birlikte gelişmiş ülkeleri kendi sınırları dışındaki topraklarda tarım ve ticaret yapmaya yöneltti.Bunun sonucu olarak Afrika, Latin Amerika, Güney Asya’da 2000 yılından bu yana satın alınan veya kiralanan verimli tarım arazisi hızla arttı. Bu gelişmede iklim değişimi de  doğrudan etkili oluyor ve 1 derecelik bir sıcaklık artışı toplam verimde yüzde 10 düşüşe yol açıyor.Dünya Meteoroloji Örgütü 2016 yılının en sıcak yıl olduğu açıklamasını yaptı Dünya tahıl stokları 10 yılda 107 günden 74 güne gerilemiş durumda . 45 Su ,enerji,gıda bağlantısının artması nedeniyle günümüzde oluşan gıda krizinden artık birçok sektör etkileniyor(enerji, su kaynakları, taşımacılık, sağlık ). Ekonomik krizler , ekolojik sorunlar , nüfus patlaması, enerji, su, gıda krizleri kesişmeye başladığını görüyoruz. Bu gelişmeler  tarımsal faaliyetleri ve gıda üretimini, yeniden bir ekonomik rekabet ve siyasi mücadele alanı haline getirdi. Bu kapsamda 2000 li yıllardan bu yana hızlanan azgelişmiş ülkelerde satın alınan veya kiralanan  büyük tarım arazileri yeni sömürgeci bir politikanın altyapısını oluşturuyor Bu arazilerin bir kısmında gıda endüstrisinde sıklıkla kullanılmaya başlanan palmiye yağı, buğday, biyo yakıtlar hatta Avrupa’daki çiçekçilerde satılan güller gibi çeşitli ürünler yetiştiriliyor. Bu büyük tarım  toprakları daha çok Avrupalı, Amerikalı ve Suudi Arabistanlı  şirketlere 40, 80, 100 yıllık sözleşmelerle  kiralanıyor. Bu politika, ülkede ilkel şekilde sürdürülen tarımın modern yöntemlerle gelişmesi, ülkeye yabancı sermaye yatırımlarının artması, iş olanaklarının açılması.şeklinde savunuluyor. Afrika’daki istihdamın  %80’i tarımda çalışıyor. Norveçli bir sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre 2007 yılından itibaren Güney Sudan topraklarının yüzde 9’u yani 5.7 milyon hektar arazi yabancı şirketlere kiralanmış bulunuyor. Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Programı çerçevesinde Sudan, Etiyopya, Somali, Kenya, Pakistan ve Afganistan’daki yoksul insanlara 2010 yılında 3,7 milyon ton gıda yardımı yapılmış. 2006 yılında bu yardımlardan yararlanan Sudanlı sayısı 6,4 milyon. 44 Çin,ABD,İngiltere Yabancı ülkelerdeki toprak kiralayan ülkelerin başını Çin,ABD ,İngiltere çekerken  en fazla toprak kiralayan ülkeler ise Brezilya ,Avusturalya ve Etiopya olarak sıralanıyor.Literatürden elde edilen bilgilere göre Dünyada şimdiye kadar 227  milyon hektar arazi yabancı dev şirketlerin eline geçmiş durumda olup bunun %70’i 11 ülkede yer alıyor. Yapılan araştırmalar bu  kiralama işlemlerinin  2008 yılından sonra arttığını  ve  2000 den bu yana kiralanan veya satın alınan arazilerin %44’ünün  Afrika’da %37’sinin Asya’da yer aldığını ortaya  koyuyor. ABD’li şirketlerin  2000 yılından bu yana  3,15 milyon hektar arazi kiraladığı,ABD’den  Texsas’lı bir şirket Sudan’da kiraladığı 600 000 hektar ile en geniş araziyi kiralayan şirket olduğu görülüyor.
  1. Yüzyılın yeni paradigmaları
Kiralama anlaşmaları muğlak ve belirsizliklerle dolu bu arazilerde  kayıtlara göre daha çok gıda ürünleri, biyoyakıt ürünü ve ne olduğu belirtilmeyen ürünlerin yetiştiriliyor.
  1. Yüzyılda tarımın en stratejik sektörlerden biri verimli toprakların ve suyun da en stratejik kaynaklar olacağı artık çok açık bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda geliştirilen yeni politikaların dünyadaki eşitsizlik yerine refahı yaygınlaştırması için öncelikle 21. Yüzyılda değişen paradigmalar ve yeni politikalar konusunda toplumsal farkındalığın artması gerekiyor.

Dursun Yıldız

Su Politikaları Uzmanı

642 Articles