Atıksu Arıtma

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatifleri

27.11.2019 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin’in himayelerinde “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi”nin Çalıştay, Seminer ve Kapanış Toplantısı; Bolu Koru Hotel‘de yapılmıştır.

Programa, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, İller Bankası, büyükşehir belediyeleri ve il belediyelerinin yanı sıra akademisyenlerin ve ilgili kurum/kuruluşların temsilcileri ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığı eski müsteşarı Sn. Prof. Dr. Hasan Z. Sarıkaya programa katılım sağlamıştır.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce geliştirilen ve iki yıldır devam eden projenin Çalıştay, Seminer ve Kapanış Toplantısı açılış konuşmaları ile başlamış olup ilk olarak proje yürütücüsü Stantec firmasının Genel Müdürü Sn. Dr. Murat Sarıoğlu konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Sn. Sarıoğlu konuşmasında “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi ile Türkiye’de su yönetimi ve kaynak verimliliği alanında ilgili kurum ve kuruluşlar için bir farkındalık oluşturmaya çalışarak potansiyel arz eden kullanılmış suların geri kazanımı konusunda bir yol haritası oluşturmaya çalıştık. Kullanılmış suların yalnızca arıtıldıktan sonra bertaraf edilmesi gereken atıklar olarak değil, değerli kaynaklar olarak ele alınmasını prensip olarak proje kapsamında uyguladık. Bunu yaparken de firmamızın geçmişten gelen bilgi birikiminden ve akademisyenlerimizin çok değerli katkılarından azami ölçüde faydalandık.” demiştir.

Ayrıca Sn. Sarıoğlu, 25 havza için proje kapsamında hazırlanan ön fizibilite raporlarında sunulan planlama çalışmalarına göre; Türkiye’nin arıtma tesislerinden ve tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam yeniden kullanılabilecek 5,2 milyar m3/yıl suyun yeniden kullanılması ile 336.000 ha tarım alanı ve 31 milyon m2 peyzaj alanı sulanabileceğini, sanayiye 314 milyon m3/yıl su sağlanabileceğini, 1,4 milyar m3 su çevresel kullanıma verilebileceğini, 55 milyon m3 su ile yeraltı su kaynakları beslenebileceğini ve kurak dönemde 2,4 milyon m3 suyun içme suyu barajlarına iletiminin mümkün olabileceğini, söz konusu uygulamalar için yılda 827 milyon msuyun da depolanması gerekeceğini ifade etmiştir.

Ardından, Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün faaliyetlerine ve söz konusu projede elde edilen çıktılara dair bilgiler sunmuştur. Sn. Bilal Dikmen, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak kuruluşundan itibaren;

  • Su kaynaklarının kalite ve miktar olarak havza ölçeğinde yönetimi,
  • Su kaynaklarının bütünleşik, sürdürülebilir, etkin ve verimli yönetimi,
  • Su sektöründe AB ile uyum sağlayacak işlerin yürütülmesi,
  • Su ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması,
  • AB ile uyumlu ulusal su politikası geliştirilmesi,
  • Bütün kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyon ve işbirliği içerisinde, kısa, orta ve uzun vadede hukuki, idari ve teknik alanlarda, belirlenen ortak bir plan ve strateji çerçevesinde hareket etmelerinin sağlanması,
  • İklim değişikliği ile, frekanslarında ve şiddetlerinde artış olan taşkın ve kuraklık afetlerine karşı ülkemizin hazırlıklı olması ve direncinin artırılması,
  • Sudan kaynaklı afetlerde kriz yönetimi yerine risk yönetiminin sağlanması,

konularında birçok önemli projeler yürütüldüğünü ifade etmiştir.

Sn. Bilal Dikmen proje kapsamında ülkemizdeki kullanılmış su potansiyeli ve karakterizasyonunun belirlendiğini, ülkemizdeki kapasitesi 2000 m3/gün’den büyük olan 602 atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen atıksu miktarının yıllık yaklaşık 7,2 milyar molduğunu, bu atıksuların 25 havzada tarımsal sulamada, sanayide, peyzaj sulamada, sulak alan beslemede yeniden kullanımı için alternatifler değerlendirildiği ve bu suların yıllık 3,2 milyar m3‘ünün yani %44’ünün yeniden kullanılabileceği tespit edildiğini ifade etmiştir. Ayrıca ülke genelinde tarımdan dönen suların da kullanılabileceği alternatif alanların belirlendiğini, hesaplama ile bulunan toplam drenaj suyu miktarının yaklaşık 3,3 milyar m3/yıl olduğunu, bu suların kalitesinin iyileştirilerek yeniden sulamada kullanılmasına yönelik olarak projede perdeli yapıların kurulması, döngüsel kullanım gibi öneriler sunulduğu ifade edimiştir.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sn. Fatih Metin konuşmalarında, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yapılandırıldığını, orman ve suyla ilgili çalışmalarımızın, tarım konularıyla da bütünleşerek hız kesmeden, koordinasyon içerisinde devam ettiğini ifade etmiştir. Sn. Metin konuşmasında “Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, havza esaslı su yönetimi kapsamında birçok çalışma gerçekleştirildiğini, Nehir Havza Yönetim Planları, Havza Koruma Eylem Planları, Sektörel Su Tahsis Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planlarının herbir havza için hazırlandığını, bu planların uygulama geçirilmesinin de çok önemli olduğunu belirtmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bakanlığımızın su kaynaklarının korunması için birlikte çalışması gerektiğini vurgulamıştır. Sn. Metin, Belediyelere önemli görevler düştüğünü; yeniden kullanım uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini ayrıca su kayıp kaçaklarının azaltılması ve su tasarrufu sağlanması için yoğun bir çalışma yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Müdürü Dr. Bertan Başak tarafından projede yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların ortaya konulduğu bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca program kapsamında; yeniden kullanım için arıtma üniteleri tasarlayan firmalar stand kurmuş olup filtrasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarına ilişkin belediyeler ve diğer ilgili kurumlar ile bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi”nin Çalıştay, Seminer ve Kapanış Toplantısı, 1 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Kaynak: S.Y.GM.

Kategoriler:Atıksu Arıtma

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.