Gün: 15 Kasım 2022

Su Politikaları Derneği Küçük HES’lerin Üretim Verimliliğini İnceledi

SPD olarak ülkemizin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından olan Hidroelektrik Enerji kaynağımızın çevreye duyarlı, planlı ve en verimli bir şekilde geliştirilmesinden yanayız. Bunun için bugüne değin yaptığımız çalışmaları sürdürüyoruz.Su Politikaları Derneği (SPD) olarak hazırladığımız bu raporla ;• Mevcut durumu tespit ettik,• Bilgiye dayalı analiz ettik,• Bugünkü durum ve […]

Kömür Yakıtlı Termik Santrallerimiz Suyu Nereden Çekiyor ?

Su Politikaları Derneği (SPD) olarak başta su ve yenilenebilir enerji kaynaklarımız olmak üzere tüm doğal kaynaklarımızın çevreye duyarlı, planlı ve en verimli bir şekilde geliştirilmesinden ve işletme proseslerinin kamusal denetime açık olmasından yanayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su Politikaları Derneği (SPD) olarak hazırladığımız bu raporla ;• Kömür yakıtlı […]

DOĞAL GÖLLERİMİZİN DURUMU VE ACİL ÖNLEM İHTİYACI

Bilim insanlarının uyarıları devam ediyor. Ülkemizin yıllar önce, 200’ü haritalarda görülebilen, Marmara Denizi büyüklüğünde 300’e yakın irili ufaklı göle sahip olduğunu hatırlatan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici, “Bu göllerin yüzde 60’ı kurudu, küçülüp, kirlilik nedeniyle neredeyse tümü göl olma özelliğini kaybetti” açıklamaları yapılıyor. […]

Toprak Su Enerji

Toplum için, Bilgi ile

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

thechangingpalette

where the arts meet and are forever changing

Images by T.Dashfield Photography

The camera gave me an incredible freedom. It gave me the ability to parade through the world and look at people and things very, very closely. Carrie Mae Weems