Dijital Su

Akıllı Şehrin Önceliği Dijital Su

–  FATMA AĞAÇ

Akıllı Şehir Uygulamaları’nın başında gelen “Dijital Su”ya ilişkin çalışmalar her geçen gün yoğunlaştırılırken; konu hakkında yapılan araştırmalarda “Akıllı Su Şehri Prensipleri”ne ayrı bir başlık altında yer veriliyor. Akıllı Su Şehri Prensipleri diğer akıllı uygulamaların hayata geçebilmesi için kilit önem taşıyor. Akıllı Su altyapısı oluşmaz ise Akıllı Şehir Eylem Planı’ndaki tanımda yer alan “Daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir şehir olma” hedefinin gerçekleşebilmesi de mümkün olmayabilir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 1 Numaralı Eylem olarak, “Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası” hazırlanacağı bilgisine yer veriliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın (BM-Uluslar arası Örgüt) “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne ulaşabilmek için yapay zeka ve dijital teknolojilerin sağlayacağı faydaların ele alındığı; Su Politikaları Derneği Başkanı,

İnşaat Mühendisi ve Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız ile Meteoroloji ve Hidroloji Yüksek Mühendisi Hamza Özgüler’in ortaklaşa hazırladıkları “Yapay Zeka ve Su Yönetimi” Raporu’nda konuya ilişkin çalışmalar başlamadan önce “Akıllı Su Uygulaması”nın Strateji ve Eylem Planı’na girmesi gerektiği önerisinde bulunuluyor. Konun ayrı bir başlık olarak eklenmesine değinilen raporda, “Şehirler için hazırlanacak olan yol haritalarında ‘Akıllı Su’ uygulamaları”nın ayrı bir başlık altında yer almamasının, bu yol haritasında su ile ilgili öngörülen birçok uygulamanın da ‘Akıllı Uygulama’ haline gelmesini engelleyeceği uyarısında bulunuluyor. 

Bu konuda Uluslararası Su Birliği’nin (International Water Association) yaptığı çalışmalarda Akıllı Su Şehri Prensipleri ve bu prensiplerin uygulama planlarından söz ediliyor. Ve 4 seviyeli Uygulama Planı’nda şu ‘Akıllı Uygulamalar’ yer alıyor:

1. Yenileyici, Canlandırıcı Su Hizmetleri

• Su kaynakları ekosistemini ve su kaynaklarını canlandır,

• Kullanılan su ve enerji miktarını azalt,

• Tekrar kullan, kurtar ve yeniden kullanım döngüsüne sok, geri dönüştür,

• Diğer hizmetlerle entegre olan sistemik bir yaklaşım kullan,

• Sistemin modüler özelliklerini arttır ve çoklu seçenekler oluştur.

2. Suya Duyarlı Şehir Dizaynı

• Canlandırıcı su hizmetlerini etkinleştir,

• Kentsel mekanlardaki taşkın risklerini azaltın,

• Mevcut suyu en verimli şekilde kullanma anlayışı güçlendir,

• Çevresel etkilerini en aza indirmek için kentlerdeki bazı uygulamaları değiştirin veya uyumlu duruma getirin.

3.Havza Bağlantılı Şehirler

• Su kaynaklarını koruma ve suyu önleme planı yap,

• Su kaynaklarının kalitesini koru,

• Suya bağlı olağandışı riskler için hazırlık yap,

4.Akıllı Su Toplumu

• Bilinçlendirilmiş Vatandaşlar,

• Suyun ikincil faydalarının farkında olan profesyoneller,

• Disiplinlerötesi planlama ekipleri,

• Akıllı Su kararları alabilecek yetenekte politika yapıcılar,

• Konuyla ilgili ve güven yaratan liderler.

SU 4.0 Nedir?

SU 4.0: Dijital teknolojik gelişmeleri özellikle ‘Su Hizmetleri Yönetimi ve Su Kaynakları Geliştirilmesi’nde kullanıp süreçlerin takibinin yapılması, yapay zeka tarafından analizinin yapılması ve otomasyonun sağlanması olarak tanımlanıyor. Burada amaç, dijital teknolojileri ve Yapay Zekayı iz süreçleri ile bütünleştirip abone memnuniyeti, çevre korunması, kapsamlı denetim ve verimlilik artışının sağlanması.

Su Altyapısnın Dijitalleşmesi

Su altyapısının dijitalleştirilmesi, “Su’da Varlık Yönetimi” için çok gerekli bir süreç. Bu süreç ölçme, veri işleme, modelleme, planlama, maliyet optimizasyonu kaynak ve su verimliliğinin artırılması gibi alanlar üzerinden toplam verimliliğin artırılması gibi çok önemli bir fırsat sunuyor. Dijital verilerle desteklenen bir su yönetimi sistemi, finansman stratejileri ve şeffaf fiyatlandırma konusunda çok önemli formülasyonlar sunuyor.

IoT Uygulamaları Su Endüstrisinde

“Su ile İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Yapay Zeka Kullanımı” konusu irdelendiğinde; Yapay Zeka, Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Uygulamalarının su endüstrisinde gittikçe daha belirgin hale geldiği görülüyor.

İklim değişikliğinin su temini sistemlerinde (su dağıtımı, su depolama, ve atık su toplama ve arıtma sistemleri) neden olacağı etkileri azaltmak için su yönetiminin daha esnek ve verimli olması gerektiği belirtiliyor. Yapay Zeka katkılı yeniliklerin su sektöründe 2030 yılına kadar 200 milyar Dolarlık bir avantaj sağlayacağı tespitinde bulunuluyor.

Su sektöründe Yapay Zekanın etkili olabileceği kilit olma özelliği taşıyan alanlar, örnek

yapay zeka uygulamaları, fırsatlar, öngörüler ve politika önerileri olarak sıralanıyor.

Su Altyapısının Bakımı

Su Altyapısının Kestirimci Yaklaşımla Bakımı konusu kapsamında ele alınan Dördüncü Sanayi Devrimi çerçevesinde “Su Sektöründe Bakım 4.0” Yapay Zeka tarafından hızlandırılıyor. Bu gelişme, su altyapısının planlı koruyucu kontrol ve bakım sistemlerinden kestirimci bakım sistemlerine doğru bir değişim olarak nitelendiriliyor. Bu değişim, su altyapısının izlenmesi için akıllı sensörler-fiziksel sistemler kullanılarak, bakım-onarımı gerçekleştiriyor. Beklenen büyüme ve yatırım sadece yenilenmeyle değil, aynı zamanda yaşlanan su ve atık su altyapısının değişimini de kapsıyor.  

Kaynak: https://fatmaagac.blogspot.com/2020/07/akll-sehrin-onceligi-dijital-su.html

Kategoriler:Dijital Su

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.