RAPORLAR

Biri Büyükelçi (E) İki Üniversite Öğretim Üyesi SPD Hidropolitik Akademiye üye oldu.

2 Haziran 2020

SPD Hidropolitik Akademi’nin uzman üye sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak  eski KKTC Ankara Büyükelçisi ve halen Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ahmet Zeki Bulunç ile Samsun Üniversitesi/Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Hakan Aksu’nun üyelik başvuru dilekçeleri  2 Haziran 2020 tarihli yönetim kurulunda kabul edildi.

SPD Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız yaptığı açıklamada  SPD Hidropolitik Akademi bünyesinde çoklu disiplinli çalışmalar için farklı disiplinlerde yetişmiş bilim insanlarına ve uzmanlara çok ihtiyacımız var dedi. 

Dursun Yıldız DSİ Genel Müdürlüğünde çalıştıktan sonra akademisyenliğe geçen Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aksu’nun kısa sürede birçok proje geliştirmiştir. Örneğin 2020 yılında  hazırlamış olduğu  “İklim Değişimi ve Değişkenliğinin Karadeniz Bölgesi Ekstrem Yağışlarına Etkisi” başlıklı projesi TÜBİTAK-3501 desteği almıştır.

Sn. Büyükelçi (E ) Dr. Ahmet Zeki Bulunç gibi kariyeri DPT’den başlayan ve diplomasi alanında engin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip olan uzmanlarımızı aramızda  görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendilerine Hidropolitik Akademi bilgiye dayalı analiz ve düşünce üretim platformuna hoşgeldiniz diyorum

Sn Büyükelçimiz 2017 yılında Hidropolitik Akademi’de “”Doğu Akdeniz’de Hızlı Değişimin Dinamikleri “ konulu bir konferans da vermişti.

Her iki yeni üyemizin çalışmalarımıza koyacakları katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum.” açıklamasını yaptı. 

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla çok önemli değerler yaratmış olan iki yeni üyemizin özgeçmişlerini  aşağıda sunuyoruz.  

Dr. Öğr.Gör. AHMET ZEKİ BULUNÇ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı -Başkent Üniversitesi

Ahmet Zeki Bulunç

Lefkoşa’da 5 Ağustos 1945 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini Kıbrıs’ta, Yüksek Öğrenimini Türkiye’de yaptı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra KKTC Maliye Bakanlığı’nda Bütçe Kontrolörü olarak kamu görevine başladı. İtalya’da ISVE Kalkınma Enstitüsü’nde ve ABD’de Boston Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, Türkiye’de Uludağ Üniversitesi’nde Doktora eğitimini tamamladı ve İktisat Ana Bilim Dalı’nda Doktor Unvanını kazandı.

Kamu görevi süresinde T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda “Personel Değişim Programı”na katıldı, KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’nde Planlama Uzmanı, Kıdemli Planlama Uzmanı, İktisadi Planlama Daire Başkanı ve Müsteşar görevlerini ifa etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İdare Meclisi Başkanlığı, Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Lefke Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerini yürüttü. Kıbrıs Mülkiyeliler Birliği Başkanı ve KT Amme Memurları Sendikası Genel Sekreteri görevlerini uzun yıllar yürüttü.

KKTC Ankara Büyükelçisi olarak beş yıl süre ile görev yaptı.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası dergide, gazetede ve Anonim Kitaplarda, özellikle Kıbrıs Uyuşmazlığı konusunda makaleleri yayınlandı, konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı, yazılı tebliğler sundu.

Başkent Üniversitesi’nde İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak dokuz yıldan beri görev yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır

Kitaplar

Sabit :A. Dr. Ahmet Zeki BULUNÇ editors. Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı. Ankara: Motif Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017Sabit HA. Ahmet Zeki Bulunç editors. Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı. Ankara: Motif Matbaacılık Ltd. Şti.; 2017

Avcı F, Doğan Z, Akın AF. Ahmet Zeki Bulunç editors. Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Savaşı ve Rauf. R. Denktaş. Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkez Yayını; 2016

Makaleler

Bulunç AZ. KIBRIS UYUŞMAZLIĞINDA TÜRKİYE VE YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR BOYUT: DOĞU AKDENİZ SORUNU-1. TOKFED PLEVNE, 2018; 00(9):66-69.

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığında ve Türkiye-Yuıanistan İlişkilerinde Yeni Bir Boyut:Doğu Akdeniz Sorunu. Aventem, 2018; 00(15):16-.

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasi Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları. Yeni Türkiye Dergisi, 2013; Özel Sayı-II(54):1906-1924.

Bildiriler

Bulunç AZ. Alman ? Türk Güvenlik Politikaları Diyaloğu 2016 ?Soğuk Savaşın Dönüşü ? Vekaleten Savaş Dönemi? ve ?Iran Örneği?. Başkent-SAM ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS): Ankara; 29/06/2016 – 30/06/2016

Bulunç AZ. Kıbrıs. Türk Dünyası Buluşuyor: ; 24/05/2016

Bulunç AZ. Kıbrıs Türk Halkının Siyasal Mücadelesinde Sanatın Etkileri. : II. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı: İzmir; 12/05/2016 – 13/05/2016

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Siyasal ve Hukuki Temelleri ve Uyuşmazlığın Çözümü. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

Bulunç AZ. Kıbrıs Antlaşmaları ve 1974 Barış Harekarı’nın Dayanakları. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

Bulunç AZ. Kıbrıs’ta Yeni Görüşme Süreci ve Türkiye-AB Görüşmelerinin Bu Sürece Etkileri. Saadet partisi Fatih İlçe Başkanlığı: İstanbul; 05/05/2016

Bulunç AZ. Afganistan. Başkent-SAM ve Konrad Adenauer Stiftung (KAS: Ankara; 05/05/2016

Bulunç AZ. Avrasya Çalışmalarında Strateji ve Yöntem Yaklaşımı. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

Bulunç AZ. Ortadoğu’daki Değişen Dengelerde Kıbrıs’ın Rolü. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

Bulunç AZ. Geçmişten Günümüze Kıbrıs Uyuşmazlığı. ESAM-Konferans: ; 06/01/2016

Bulunç AZ. Ege Denizi Yetki Alanları Sorununun Doğu Akdeniz’e Yansıyan Kısmı. İstanbul Maltepe Türk Ocakları: İstanbul; 27/12/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi. Maltepe Üniversitesi Fotoğraf Sergisi ve Konferans: İstanbul; 24/12/2015

Bulunç AZ. Kanlı Noelin 52.Yılında Kıbrıs Uyuşmazlığı. TESUD-KTKD: Ankara; 22/12/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Dışında yaşayan Türklerin Anayasal Hakları Çalıştayı. Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu: KKTC; 20/12/2015 – 22/12/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığını Yaratan Siyasal Gelişmeler ve Günümüzdeki Durum. Kavaklı On Koleji: Ankara; 17/12/2015

Bulunç AZ. Özgürlük İçin Basın. Gazeteciler Cemiyeti 2.Ulusal Konferansı: ; 07/12/2015

Bulunç AZ. Doğu Akdeniz’in Değişen Jeopolitiği, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Müzakerelere Etkili. Milli Düşünce Merkezi: İstanbul; 04/12/2015

Bulunç AZ. Ege Sorunları Bağlantılı Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Jeopolitik Etkileri. Milli Düşünce Merkezi: İstanbul; 27/10/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Gelişimi ve Türk Devletleri ile İlişkiler. 2. Maturidi Yesevi Otağı Kurultayı: Safranbolu; 31/08/2015 – 02/09/2015

Bulunç AZ. 11 Şubat 2014 Mutabakat Belgesi Işığında Kıbrıs Müzakereleri ve Değişen Doğu Akdeniz Jeopolitiği. Kıbrıs Uyuşmazlığı: Ankara-Başkent Üniversitesi; 26/03/2015 – 27/03/2015

Bulunç AZ. Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Araştırmaları ve Kıbrıs Müzakerelerine Etkisi. Kıbrıs Meselesi ve Türk Dış Politikasında Yeri: Ankara; 03/03/2015 – 04/03/2015

Bulunç AZ. Doğu Akdeniz Sorunu ve Kıbrıs Uyuşmazlığı. Kıbrıs’ın Dünü ve Bugünü: Ankara; 10/02/2015 – 11/02/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesinde Denktaş’ın Yeri. Dentaş’ı Anma Paneli: İstanbul; 26/01/2015 – 27/01/2015

Bulunç AZ. Bir Devletin Yaratılması Mücadelesi ve Rauf R. Denktaş. 3. Ölüm Yıldönümünde Denktaş’ı Anma Paneli: Lefke Üniversitesi-KKTC; 15/01/2015 – 16/01/2015

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri ve Uyuşmazlığın Türkiye-AB İlişkilerine Yansıması. Uluslararası Kıbrıs Meselesi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/12/2014 – 18/12/2014

Bulunç AZ. Kıbrıs Uyuşmazlığının Tarihsel Boyutu Kapsamında Siyasi ve Hukuki Temelleri. Uluslararası Kıbrıs Meselesi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/12/2014 – 18/12/2014

Bulunç AZ. Uluslararası Hukuk, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve 1959-60 Kıbrıs Antlaşmaları Bağlamında KKTC’nin Hakları. IV. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi-KKTC; 16/10/2014 – 18/10/2014

Dr. Öğretim Üyesi HAKAN AKSU

Samsun Üniversitesi/Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi/Meteoroloji Mühendisliği Bölümü/Meteoroloji Mühendisliği Anabilim Dalı/

(Araştırmacı ID : 284131)hakan.aksu[at]samsun.edu.tr

Mühendislik Temel Alanı  Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

MAKALELER

1          Frequency analysis of low flows in intermittent and non-intermittent rivers from hydrological basins in Turkey

EBRU ERİŞ DUMAN,HAFZÜLLAH AKSOY,BİHRAT ÖNÖZ,MAHMUT ÇETİN,MEHMET İSHAK YÜCE,Bülent Selek,HAKAN AKSU,HALİL İBRAHİM BURGAN,MUSA EŞİT,Işılsu Yıldırım,Ece Ünsal Karakuş , Yayın Yeri:Water Science and Technology: Water Supply , 2019

Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

2          EVENT BASED FOG CHARACTERISTICS OF ÇARŞAMBA AIRPORT

HAKAN AKSU , Yayın Yeri:Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A – Applied Sciences and Engineering , 2019

Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

3          Drought Analysis of Iğdır Turkey

Sedanur Yaltı,HAKAN AKSU , Yayın Yeri:Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology , 2019 Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

4          TÜRKİYE’DE HİDROLOJİK VERİ YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTELERİN KATILIMI ABD ÖRNEĞİ

HAKAN AKSU,MEHMET SEREN KORKMAZ , Yayın Yeri:Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi , 2019 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Derleme Makale

5          Düşük Akımların Frekans Analizi ve Çevresel Akış ile İlişkisi

HAFZÜLLAH AKSOY,EBRU ERİŞ DUMAN,BİHRAT ÖNÖZ,MAHMUT ÇETİN,MEHMET İSHAK YÜCE,BÜLENT SELEK,HAKAN AKSU,HALİL İBRAHİM BURGAN,MUSA EŞİT,Işılsu Yıldırım,Ece Ünsal Karakuş , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , 2018 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

6          Satellite-based estimation of actual evapotranspiration in the Buyuk Menderes Basin, Turkey HAKAN AKSU,Alparslan Arıkan , Yayın Yeri:Hydrology Research , 2017 Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale

7          Doğrusal Olmayan Çekilme Eğrisi Analizi İle Karstik Bölge Akarsularında Taban Akışının Ayrılması EBRU ERİŞ DUMAN,Hartmut Wittenberg,Hafzullah Aksoy,Bülent Selek,HAKAN AKSU,Bekir Ragıp Yurtseven,Yücel Kaya , Yayın Yeri:Dicle Üniversitesi Mühendislik dergisi , 2016 Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale

Kategoriler:RAPORLAR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.